Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2016

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2016

Dne 29. dubna 2016 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XL. Brněnských onkologických dnů a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již počtvrté celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Čtvrtý ročník byl průřezem onkologických témat, se kterými se praktický lékař ve své ambulanci může setkat, od prevence a screeningu, přes zvládání nežádoucích účinků léčby až po péči o onkologického pacienta v domácím prostředí.

Seznam přednášek:

Výchova k prevenci, edukační programy a screening:

Pro veřejnost natočila Sekce preventivní onkologie v roce 2016 odpovědi odborníků na dotazy veřejnosti z oblasti prevence zhoubných nádorů