Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC

1. LF UK a VFN, Ústav patologie (Studničkova 2, 128 00 Praha)

E-mail: Jaroslava.Duskova@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta