Prognostický význam exprese fascinu A T1 subtypizace u T1 nádorů močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 197

Autoři: MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; B. Babjuk; Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC; MUDr. Michal Pešl; M. Szakázcová; Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

Cíl
Posoudit prognostický význam subtypizace a exprese fascinu u T1 nádorů močového měchýře. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007