Význam stanovení hladiny survivinu v moči pro neinvazivní diagnostiku tumorů močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 196

Autoři: MUDr. Michal Pešl; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; RNDr. Lucie Houšková; Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC; Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

Cíl
Cílem naší práce bylo posoudit význam stanovení hladiny survivinu v moči pro neinvazivní diagnostiku tumorů močového měchýře. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007