doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

2. interní klinika, FN HKL a Oblastní nemocnice Náchod ( Náchod)

E-mail: kopecky.otakar@nemocnicenachod.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta