Sledování hladiny IL8, PDGF a leptinu u nemocných s renálním karcinomem v průběhu chirurgické léčby.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 051(p250)

Autoři: MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.; doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; MUDr. Dagmar Hlávková, Ph.D.; MUDr. Petr Morávek, CSc.; MUDr. Hynek Šafránek

Cíl práce
Cílem naší práce bylo monitorovat sérové hladiny angiogenních faktorů v průběhu chirurgické léčby nemocných s renálním karcinomem (RCC) pomocí víceparametrové analýzy (protein array) a ověřit, zda zátěž spojená s operačním výkonem bude provázena změnami hladin angiogenních faktorů v séru...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008