Sledování hladiny angiogeninu, PDGF a MCP-1 u nemocných s renálním karcinomem.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 043 (p248)

Autoři: MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.; doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; MUDr. Petr Morávek, CSc.; MUDr. Hynek Šafránek

Úvod
Důležitým procesem doprovázejícím růst nádorů je angiogeneze. Za fyziologických okolností je angiogeneze kontrolována vyvážeností proangiogenních a antiangiogenních faktorů. Tato rovnováha je u nádorových tkání porušena. Výsledkem je podpora angiogeneze. Ke zvýšené expresi angiogenních faktorů dochází na podkladě různých stimulů (6). Nejvíce studovaným podnětem je hypoxie, která vede ke zvýšené expresi VEGF (vascular endothelial growth factor) i dalších angiogenních faktorů (7). Citlivost buněk k hypoxickým stavům a transkripce angiogenních faktorů se zvyšuje při mutaci VHL (von Hippel-Lindau gen) genu (4, 7). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007