Mgr. Jana Kotašková, Ph.D.

Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno ( Brno)

E-mail: kotaskova.jana@fnbrno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta