MICRORNA-34A IS SIGNIFICANTLY DOWN-REGULATED IN B-CLL PATIENTS WITH P53 ABNORMALITIES

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia - Prognostic factors

Číslo abstraktu: 0528

Autoři: MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; Mgr. Jana Kotašková, Ph.D.; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Mgr. Karla Malinová; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008