High Expression of LAG3, LPL and ZAP-70 Genes in B-CLL Strongly Correlates with Unmutated IgVH and Early Therapy Requirement

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Lymphocytic Leukemia - Biology and Pathophysiology, Excluding Therapy

Číslo abstraktu: 2059

Autoři: Mgr. Jana Kotašková, Ph.D.; MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; RNDr. Jitka Kabáthová; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; Mgr. Hana Skuhrová Francová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008