Standard Dose Chemotherapy 3+7 Induces Complete Remission in Patients Over 80 Years Old with Single-Lineage Acute Myeloid Leukemias and Normal Karyotype

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute Myeloid Leukemia

Číslo abstraktu: 4006

Autoři: MUDr. Petr Lemež, CSc.; MUDr. Jiřina Galíková; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; Alan MacWhannell; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; MUDr. Jan Stejskal, Ph.D.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008