VÝZNAM PET/ CT U NÁDORŮ NEZNÁMÉ PRIMÁRNÍ LOKALIZACE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/ 70

Autoři: MUDr. Pavel Fencl, CSc.

Východiska:

Nemocní se k PET/ CT vyšetření dostanou nejčastěji proto, že u nich byla nalezena metastáza (v mízních uzlinách, játrech, plicích, skeletu aj.), ale nebyl zjištěn zdroj rozsevu. U části nemocných bylo vysloveno podezření na přítomnost maligního onemocnění z klinického obrazu (pokles hmotnosti, paraneoplastické příznaky aj.), a/ nebo z výsledků laboratorních vyšetření; konvenční vyšetřovací postupy přitom onemocnění nenalezly.

Cíl:

Při pátrání po neznámé malignitě profituje PET/ CT z celotělového charakteru vyšetření a z vysoké citlivosti metabolické informace; změna metabolické aktivity obvykle předchází změnu denzity, tvaru či velikosti. Přesto se daří zobrazit spíše „přehlédnutou“ neoplazii než skutečnou „neoplazií neznámého původu“. Jde-li o metastázu skvamózního karcinomu (20– 30 %), je třeba zahájit pátrání v ORL oblasti, jde-li o adenokarcinom (60– 75 %), může rozsev vycházet z respiračního traktu, zažívací trubice i urogenitálního traktu. Některé metastázy anaplastických nádorů se vůbec nepodaří spolehlivě histologicky zařadit. PET/ CT identifikuje primární ložisko jen asi u 25– 40 % nemocných; asi u 20 % nemocných se zdroj rozsevu neprokáže ani na sekci. Důvodem selhání může být to, že v době vyšetření již primární zdroj rozsevu neexistuje; předpokládá se, že ho hostitel dokázal eliminovat. Jiným důvodem selhání je naopak generalizovaná choroba, u které nelze správě určit, co je skutečným zdrojem rozsevu a co dalším ložiskem generalizace.

Závěr:

PET/ CT vyšetření je v indikačních doporučeních (evidence based medicine) uvedeno proto, že dokáže prodloužit dobu přežívání nemocných. Po identifikaci primární neoplazie a její cílené léčbě se očekávaná doba přežití prodlouží z 12 na 23 měsíců. Metabolická informace s sebou nese i prognostickou složku; pokud byla nemocnému odstraněna metastáza a na PET/ CT již nebylo nalezeno žádné další hypermetabolické ložisko, je jeho očekávaná délka přežití stejná jako u vrstevníků, kteří nebyli onkologicky nemocní.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015