18FDG-PET/CT v ORL oblasti

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Epidemiologie a diagnostika

Číslo abstraktu: 04

Autoři: MUDr. Pavel Fencl, CSc.

   Citlivost, s jakou lze po podání 18FDG zobrazit v těle hypermetabolismus glukózy, závisí na úrovni konzumpce glukózy v ložisku (nádory dělíme na glukózo-avidní a glukózo non-avidní), na velikosti léze a na úrovni glukózového metabolismu v okolí tumoru (na jeho pozadí). Neoplázie v ORL oblasti jsou obvykle glukózo-avidní a pokud není tumor velmi malých rozměrů, je možné ho zobrazit. V oblasti base lební může rušit intenzivní signál vycházející z mozku, někdy je obtížné odlišit neoplázii od fyziologicky vysoké konzumpce glukózy ve sliznici naso-oro-faryngu, v oblasti čelistí pak mohou metalické zubní výplně vytvořit rušivé artefakty.

   Nejčastěji využívanou zobrazovací modalitou pro určení rozsahu choroby dle TNM je v ORL oblasti CT a MRI. Po zavedení 18FDG PET do běžné klinické praxe před více než desetiletím se prokázalo, že metabolická informace umožní řešit některé diagnostické problémy, které může mít CT či MRI při interpretaci patologického obrazu [1]. Informace z integrálního PET/CT přístroje jsou přitom spolehlivější, než analýza PET a CT vyšetření samostatně, nebo v podobě off-line fúze. 18FDG PET informace je u dospělých i dětí [2] považována za přínosnou v průkazu uzlinového postižení (N stadia) [3]. PET/CT vyšetření má celotělový charakter, to umožňuje průkaz vzdálených metastáz (M stadia). Metabolická informace 18FDG usnadňuje zobrazení okultních lézí [4], dokáže přesně lokalizovat oblast pro cílenou biopsii [5]. Tyto znalosti umožní zvolit v léčbě individuální přístup a zvyšují poměr náklad/efekt [6]. Se zmenšující se velikostí patologického ložiska ovšem spolehlivost metody klesá, proto někteří autoři nalézají v 18FDG informaci jen malý benefit [7], nebo jej nenalézají vůbec [8].

  Sledování nemocných po léčbě pomocí konvenčních zobrazovacích metod může narazit na obtíže způsobené změněnými anatomickými poměry. Průkaz hypermetabolismu glukózy pak usnadňuje detekci zbytkové choroby, nebo odhalí její recidivy; přítomnost či absence ložiska se zvýšenou konzumpcí glukózy má i prognostický význam [9]. U karcinomu štítné žlázy lze detekovat především ložiska, která se nezobrazují standardním postupem po podání radiojódu [10]. Na základě metabolických dat je možné modelovat objem tumoru, tato data pak pomohou zpřesnit ozařovací plán při radioterapii. Z poklesu metabolické aktivity lze usoudit na léčebnou odpověď na chemoterapii (v současnosti využíváno především u lymfomů), to zvyšuje pravděpodobnost úspěchu léčby.

   18FDG-PET/CT je výběrová zobrazovací metoda, která těží z vysoké citlivosti metabolické informace a hybridního spojení této informace s CT obrazem. Při správné indikaci může zkrátit a zpřesnit diagnostickou rozvahu před plánováním léčby a posoudit efekt zvolené terapie. Při počtu instalovaných přístrojů je u nás metoda relativně dobře dostupná. Nevýhodou je její vysoká cena.

Literatura:

  1. Suárez C, Rodrigo JP, Rinaldo A, Langendijk JA, Shaha AR, Ferlito IW: Current treatment options for recurrent nasopharyngeal cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol (2010) 267:1811-1824.
  2. Lloyd C, McHugh K: The role of radiology in head and neck tumours in children. Cancer Imaging (2010) 10: 49-61.
  3. Veit-Haibach P, Luczak Ch, Wanke I, Fischer M, Egelhof T, Beyer T, Dahmen G, Bockisch A,Rosenbaum S, Antoch G: TNM staging with FDG-PET/CT in patients with primary head and neck cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2007) 34:1953-1962.
  4. Pattani KM, Goodier M, Lilien D, Kupferman T, Caldito G, Nathan Ch O: Utility of panendoscopy for the detection of unknown primary head and neck cancer in patients with a negative PET/CT scan. ENT-Ear, Nose & Throat Journal (2011) 8,16-19.
  5. Balm AJM, van Velthuysen, MLF, Hoebers FJP,Vogel WV, van denBrekel MWM: Diagnosis and Treatment of a Neck Node Swelling Suspicious for aMalignancy: An Algorithmic Approach. Hindawi Publishing Corporation International Journal of Surgical Oncology Volume 2010, Article ID 581540.
  6. Langer A: A systematic review of PET and PET/CT in oncology: A way to personalize cancer treatment in a cost-effective manner? BMC Health Services Research 2010, 10:283
  7. Genden EM, Ferlito A, Silver CE, Takes RP, Suarez C, Owen RP, Haigentz M Jr., Stoeckli SJ, Shaha AR, Rapidis AD, Rodrigo JP, Rinaldo A: Contemporary management of cancer of the oral cavity. Eur Arch Otorhinolaryngol (2010) 267:1001-1017.
  8. Schroeder U, Dietlein M, Wittekindt C, Ortmann M, Stuetzer H, Vent J, Jungehuelsing M, Krug B:Is There a Need for Positron Emission Tomography Imaging to Stage the NO Neck in T1-T2 Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity or Oropharynx? Annals of Otology. Rhinology & Laryngology (2008) M7(II):854-863.
  9. Wang YF, Liu RS, Chu PY,Chang FCh, Tai SK, Tsai TL, Huang JL, Chang SY: Positron emission tomography in surveillance of head and neck squamous cell carcinoma after definitive chemoradiotherapy. Head Neck (2009) 31: 442-451.
  10. Giovanella L, Suriano S, Maffioli M, Ceriani L: 18FDG-positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) scanning in thyroid nodules with nondiagnostic cytology. Clinical Endocrinology (2011) 74, 644-648.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012