Dialog Jessenius

Dialog Jessenius ops jsme založili v roce 2009, abychom pomohli informovat širokou veřejnost o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.
K hlavním projektům patří Centrum informací onkologického pacienta při Onkologické klinice FN Motol, kde zdravotní sestra pomáhá zvládat onkologickou léčbu – nežádoucí účinky, neuropatie, poruchy výživy a psychosociální problémy. Máme navázanou spolupráci s dalšími informačními centry a edukačními sestrami, tak abychom měli ty nejaktuálnější informace.

Publikace podpůrných filmů pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním zahrnují nejčastější diagnózy – rakovina prsu, gynekologické malignity, kolorektální karcinom, zhoubný nádor a urologické malignity ledvin, močového měchýře, prostaty, varlat. Informace ve filmové podobě pomáhají onkologickým pacientům překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. S jejich potřebami se mohou nenásilnou formou seznámit i jejich blízcí, kteří s nimi nemoc intenzivně prožívají. Díky spolupráci s Komplexními onkologickými centry se jedná o relevantní informace. Filmy jsou k dispozici na DVD nosičích na KOC, u pacientských organizací anebo volně ke shlédnutí nebo stažení na internetu.

Kampaň Ruce na prsa se zaměřuje na osvětu časné diagnostiky rakoviny prsu. Nenásilnou a hravou formou, která neodradí ani dospívající mládež, učíme samovyšetření prsu, varlat a nabízíme možnost sledování pomocí mobilních aplikací. Film s velmi odlehčenou edukací je volně ke shlédnutí nebo stažení.
Aktivity pod názvem Hlidej se se zaměřují na prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu a využíváme pro širokou veřejnost např. při Dnech zdraví.

Abychom vzpomněli na všechny, kterých se onkologie týká, vytvořili jsme projekt Klobouk dolů, který je relaxací pro pacienty, jejich blízké i zdravotníky.
Pravidelně připravujeme vzdělávací semináře pro střední zdravotnický personál a úzce spolupracujeme s fakultami ošetřovatelství.

Od května 2017 jsme součástí nezávislé platformy Hlas pacientek, jejímiž zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Aktivity platformy koordinuje Ústav lékového průvodce, z.ú. Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální.

Klíčová slova
Pacientské organizace