Mamma HELP - v likvidaci

Spolek Mamma HELP ukončil k 30.6.2020 svou činnost a od 1.7.2020 započal proces jeho likvidace. Síť Mamma HELP center je proto uzavřena. Další informace na webu Mamma HELP.

Mamma HELP byla nevládní nezisková pacientská organizace, která od roku 1999 do roku 2020 pomáhala ženám - pacientkám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Sdružovala nejen pacientky, ale také jejich nejbližší, lékaře, zdravotní sestry a sympatizanty organizace.

Spolek provozoval síť Mamma HELP center, ve kterých byly denně dostupné poradny, kde samy vyléčené pacientky, které prošly řádným proškolením a odborným výcvikem, poskytovaly kromě poradenství také psychoterapeutickou pomoc. Individuální poradenství byla stěžejní funkcí organizace a také hlavním posláním každého Mamma HELP centra.

 • Rozhovory probíhaly v intimním prostředí - prostory pro rozhovory s pacientkou byly oddělené od provozních prostor pro zajištění dostatečného klidu a soukromí.
 • Sdílená a osobní zkušenost byla základním principem poskytování této služby, stejně jako individuální přístup k jednotlivým klientkám a respektování jejich potřeb.
 • Poradenství bylo bezplatné, pomoc byla poskytnuta každému, kdo o ni požádá.

O Mamma HELP

 1. Mamma HELP centra působila v osmi městech České republiky.
  (Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Zlín, a Přerov).
 2. Kromě individuálního poradenství v Mamma HELP centrech provozoval Mamma HELP odbornou on-line lékařskou poradnu, lymfologickou poradnu, poradnu pro oblast sociálních věcí a také odbornou poradnu s klinickou psycholožkou pro maminky, pacientky s dětmi, a to v rámci projektu Říct to dětem, který řeší problém komunikace nemoci v rodině.
 3. Pražské Mamma HELP centrum také mimo jiné provozovalo AVON linku za zdravá prsa, což je bezplatná informační linka, kde se ročně uskuteční přes 7 tisíc hovorů.
 4. V centrech bylo možné zapojit se do množství odpoledních programů, které Mamma HELP zajišťoval – skupinové lekce cvičení (rehabilatiční cvičení, cvičení na míčích, step, břišní tance, jóga aj.), arteterapie, kreativní dílna, společné vaření, vzdělávací akce, besedy, exkurze, vycházky worshopy, aj. Pro pacientky po ukončení léčby také Mamma HELP pořádal rekondiční pobyty.
 5. Nejdůležitější aktivitou pro širokou veřejnost je její vzdělávání. To se dělo prostřednictvím přednášek, praktických workshopů a kampaní. Certifikované edukátorky informovaly a upozorňovaly na onemocnění, a hlavně edukovaly v oblasti prevence karcinomu prsu. (V roce 2016 bylo na přednáškách proškoleno téměř 3500 osob.)
 6. Již několik let se Mamma HELP snaží v ČR propagovat měsíc říjen jako měsíc boje proti rakovině prsu, a to prostřednictvím různých akcí pro veřejnost, kde se snaží informovat celkově o rakovině prsu jako o nemoci samotné, možnostech její prevence a způsobech léčby. Během října je například ve všech městech, kde jsou MH centra pořádán pochod pro Mamma HELP, na podporu prevence je také zaměřena nové informační kampaň Udělej uzel – a nezapomeň na prevenci!

Spolek Mamma HELP ukončil k 30.6.2020 svou činnost a od 1.7.2020 započal proces jeho likvidace. Síť Mamma HELP center je proto uzavřena. Další informace na webu Mamma HELP.

Informace o stránce