Mamma HELP

Mamma HELP je nevládní nezisková pacientská organizace, která již od roku 1999 pomáhá ženám - pacientkám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Sdružuje nejen pacientky, ale také jejich nejbližší, lékaře, zdravotní sestry a sympatizanty organizace.

Provozuje síť Mamma HELP center, ve kterých jsou denně dostupné poradny, kde samy vyléčené pacientky, které projdou řádným proškolením a odborným výcvikem, poskytují kromě poradenství také psychoterapeutickou pomoc. Individuální poradenství je stěžejní funkcí organizace a také hlavním posláním každého Mamma HELP centra.

 • Rozhovory probíhají v intimním prostředí - prostory pro rozhovory s pacientkou jsou oddělené od provozních prostor pro zajištění dostatečného klidu a soukromí.
 • Sdílená a osobní zkušenost je základním principem poskytování této služby, stejně jako individuální přístup k jednotlivým klientkám a respektování jejich potřeb.
 • Poradenství je bezplatné, pomoc je poskytnuta každému, kdo o ni požádá.

O Mamma HELP

 1. Mamma HELP centra v současnosti působí již v osmi městech České republiky.
  (Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Zlín, a Přerov).
 2. Kromě individuálního poradenství v Mamma HELP centrech provozuje Mamma HELP odbornou on-line lékařskou poradnu, lymfologickou poradnu, poradnu pro oblast sociálních věcí a nově také odbornou poradnu s klinickou psycholožkou pro maminky, pacientky s dětmi, a to v rámci projektu Říct to dětem, který řeší problém komunikace nemoci v rodině.
 3. Pražské Mamma HELP centrum také mimo jiné provozuje AVON linku za zdravá prsa, což je bezplatná informační linka, kde se ročně uskuteční přes 7 tisíc hovorů.
 4. V centrech je možné zapojit se do množství odpoledních programů, které Mamma HELP zajišťuje – skupinové lekce cvičení (rehabilatiční cvičení, cvičení na míčích, step, břišní tance, jóga aj.), arteterapie, kreativní dílna, společné vaření, vzdělávací akce, besedy, exkurze, vycházky worshopy, aj. Pro pacientky po ukončení léčby také Mamma HELP pořádá rekondiční pobyty.
 5. Nejdůležitější aktivitou pro širokou veřejnost je její vzdělávání. To se děje prostřednictvím přednášek, praktických workshopů a kampaní. Certifikované edukátorky informují a upozorňují na onemocnění, a hlavně edukují v oblasti prevence karcinomu prsu. (V roce 2016 bylo na přednáškách proškoleno téměř 3500 osob.)
 6. Již několik let se Mamma HELP snaží v ČR propagovat měsíc říjen jako měsíc boje proti rakovině prsu, a to prostřednictvím různých akcí pro veřejnost, kde se snaží informovat celkově o rakovině prsu jako o nemoci samotné, možnostech její prevence a způsobech léčby. Během října je například ve všech městech, kde jsou MH centra pořádán pochod pro Mamma HELP, na podporu prevence je také zaměřena nové informační kampaň Udělej uzel – a nezapomeň na prevenci!

Informace o stránce