Nejlepší je nezačít! Video pro děti 8 - 13 let. Volně k dispozici dětem, školám a rodičům

Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP připravila pro učitele, rodiče a především pro děti od 9 let tak trochu jiné video, které vysvětluje, proč je nejlepší vůbec nezačít kouřit. Doplněno krátkým kvízem a anketou pro děti. Video je volně k dispozici školám, rodičům, zdravotníkům, dětem a dospívajícím. Pokud se vám líbí, budeme rádi za šíření.     

 

Nejlepší je nezačít - kvíz pro děti

Pokud jsi se dobře podíval nebo podívala na video s názvem Nejlepší je nezačít, nebude pro tebe problém udělat úspěšně náš kvíz :-).  

Tipy na domácí úkoly (online výuku) na základních školách: 

  • Přírodověda: Zhlédnutí videa a úspěšné vyplnění kvízu (doložit lze printscreenem vyhodnocení kvízu) 
  • Matematika: Spočítejte, kolik uspoříte denně, měsíčně, ročně, když nezačnete kouřit (nebo když tvoji rodiče přestanou).
  • Matematika, Vlastivěda: V roce 2019 žilo v České republice 8 694 474 dospělých lidí a cca 25% dospělých kouřilo. Spočítej kolik dospělých lidí v České republice v roce 2019 kouřilo.
  • Matematika: 7 z 10 dospělých chce přestat kouřit. Spočítej, kolik dospělých lidí se v České republice snaží přestat kouřit. Kolik dospělých kouří máme vypočítáno v předchozím úkolu.    
  • Výtvarná výchova: Namalujte dvojčata Annu a Janu. Anna je kuřačka a Jana není. Poznáme z obrázku která je Anna a která Jana?      

Výbor České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  poskytl videu na svém zasedání dne 22. února 2022 záštitu výboru ČOS!

Video může být inspirativní nejen při prevenci kouření cigaret, ale také při prevenci užívání dalších nebezpečných tabákových výrobků a látek obsahujících nikotin.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
kouření; primární prevence