prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha;Ústav hygieny a epidemiologie (Studničkova 7, 128 00 Praha 2)

E-mail: Eva.kralikova@LF1.CUNI.CZ

Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby, Sekce preventivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Stránky na Linkosu

Články na Linkosu