Míra stresu jednotlivých životních událostí

Lékaři a vědci dnes již vědí, že stres je jedním z důležitých rizikových faktorů vzniku rakoviny. Jak ale stres změřit? Známým nástrojem je škála životních událostí a posouzení míry jejich stresovosti dle Holmese a Raheho z roku 19671, ve které je seřazeno 43 událostí a dle jejich závažnosti je jim přiřazena i příslušná (spíše relativní) bodová hodnota. Body lze sčítat a míru stresu tak do určité míry i kvantifikovat.

Škála životních událostí a posouzení míry jejich stresovosti dle Holmese a Raheho

Životní událost Hodnota
smrt partnera  100
rozvod  73
rozchod manželů  65
výkon trestu  63 
smrt blízkého příbuzného  63
vlastní zranění nebo nemoc  53
sňatek  50
výpověď z práce  47
smíření manželů  45
 odchod do penze  45
 onemocnění rodinného příslušníka  44
 těhotenství 40
 sexuální potíže  39
 přírůstek nového člena do rodiny  39
 změna zaměstnání  39
 změna finanční situace  38
 smrt blízkého přítele  37 
změna pracovního zaměření  36
 zabavení zastaveného majetku  30
 změna zodpovědnosti v zaměstnání  29
 odchod syna nebo dcery z domu  29 
 problémy s příbuznými ze strany partnera  29
 vznikající osobní úspěch  28
 manželka začala nebo přestala pracovat  26
 zahájení nebo ukončení studia  26 
 změna životních podmínek  25
změna osobních zvyků  24
problémy s nadřízeným  23
 změna bydliště  20
 změna školy  20
 změna rekreace  19
 změna náboženských aktivit  19
 změna společenských aktivit  18
 změna spánkových návyků  16
 změna stravovacích návyků  15
 dovolená 13
Vánoce  12
drobné porušení zákona  11

 

 

Literatura

  1. Holmes TH, Rahe RH. The Social Readjustment Rating Scale. J Psychosom Res 1967; 11(2): 213– 218.
  2. Šnajdr P., Čupka J.: Vliv chronického psychosociálního stresu na výskyt nádorů. In: Doporučené postupy Primární prevence onkologických onemocnění. Sekce preventivní onkologie ČOS, 2013.