Kryochirurgie

Kryochirurgie je v podstatě chirurgická léčba mrazem. Metoda využívá toho, že při dostatečně rychlém a hlubokém zmražení živé tkáně po jejím rozmražení dochází k poškozením buněk, která vedou k odúmrti (nekróze) zmražené tkáně. Ponechání této tkáně v jejím místě včetně vazivových vláken pak umožňuje v mnoha případech jednodušší hojení a nahrazení jizvou, v některých případech dokonce regenerovanou tkání daného orgánu.

Tento postup může být někdy výhodný u postižení, která jsou klasickou chirurgií obtížně řešitelné. Metoda má však poměrně mnoho omezení, jak biologických, tak technických, takže v současné době je v onkologické praxi je používána pouze v několika indikacích.