Onkochirurgie

Chirurgická, tedy operační léčba je nedílnou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné. U většiny nádorů představuje základní léčebný přístup, úplné odstranění nádoru pak zpravidla bývá předpokladem vyléčení nádorového onemocnění. Jsou ovšem i nádory, u kterých se chirurgická léčba primárně nepoužívá. Jde především o hematologické nádory a nádory, které je možno léčit jiným způsobem (některé nádory dělohy, některé nádory prostaty, choriokarcinom). Protože nádory rostou infiltrativně – výběžky nádoru pronikají do okolní tkáně, musí chirurg odstranit nejen makroskopicky viditelný nádor, ale i okolní tkáně. Patolog pak mikroskopicky vyšetřuje i okraje resektátu (odebrané tkáně) a určuje, zda byl nádor skutečně odstraněn celý. U některých nádorů se provádí u lymfadenektomie (odstranění regionálních lymfatických uzlin) v nichž by mohly být lymfogenní metastázy.

V sekci o onkologické chirurgii najdete především text napsaný chirurgem z Masaykova onkologického ústavu, který vám osvětlí čím je současná chirurgická péče o pacienty postižené solidními zhoubnými nádory charakteristická, jaké jsou druhy operačních výkonů a používané přístroje, jak vypadá peri a pooperační péče.

Kam dále