Transplantace krvetvorných buněk

U každého zdravého člověka se tvoří krevní buňky v kostní dřeni. Kostní dřeň produkuje denně velké množství červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Nedochází-li ke správné a dostatečné tvorbě těchto buněk, může velmi rychle nastat ohrožení života takhle postiženého člověka. Nemocný se špatnou funkcí kostní dřeně je ohrožen především závažnými infekcemi, chudokrevností nebo sklonem ke krvácení. Všechny krevní buňky se v kostní dřeni vyvíjí z jediné buňky, které se říká krvetvorná kmenová buňka.

Transplantace krvetvorných buněk je léčebná metoda, která se používá zejména v léčbě zhoubných krevních onemocnění. Slovo transplantace znamená, že nemocnému je podána krvetvorná tkáň (krvetvorné kmenové buňky), aby nahradila jeho poškozenou, nebo zhoubně změněnou krvetvorbu, jeho nefunkční, nebo špatně fungující kostní dřeň. Transplantace krvetvorné tkáně se liší od transplantací solidních orgánů. Při transplantaci krvetvorby nejde o klasickou chirurgickou operaci.

Kam dále

Informace o stránce

  • Autoři: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC)
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
  • Datum vytvoření: 5. 1. 2007
  • Datum poslední úpravy: 2. 11. 2017
  • Informace o poslední úpravě:

    Autor aktualizoval text k 31. 10. 2017
    (předchozí aktualizace 6. 7. 2010, 25.5.2014)