Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 260 zrušit všechny filtry

Předsedkyně sdružení představuje občanské sdružení Kapka97, sdružení onkologických pacientů a přátel. Přednáška podává přehled činnosti a služeb, které Kapka97 nabízí pacientům a jejich blízkým, ale i zdravým lidem v oblasti prevence.

Tisková zpráva občanského sdružení Lymfom Help, 15. září 2014

Cílená léčba byla zavedena do terapie lymfomů (jako prvního nádorového onemocnění) před 15 lety a po desetiletích snahy o zlepšení samotné chemoterapie znamenala v léčbě zásadní průlom. Lymfom je nádorové onemocnění, které je v Česku diagnostikováno každé 4 hodiny u nového pacienta. Přes skutečnost, že výskyt tohoto onemocnění stoupá, úmrtnost od roku 2000, kdy byla zavedena cílená léčba, stále klesá. Důvodem jsou moderní léčiva a léčivé postupy.

Svépomocná skupina pacientek s rakovinou prsu, jež je znepokojena některými informacemi a službami soukromého terapeutického zařízení Aktip, se obrátila na Českou onkologickou společnost s žádostí o odborné vyjádření k otázce léčby rakoviny hypnózou, k otázce spojitosti mezi antidepresivy a rakovinou prsu a vaječníků a ohledně diagnostiky rakoviny prsu neinvazivní mammografii. Zveřejňujeme dotazy i odpovědi, které vypracovala Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., členka výboru ČOS. 

Občanské sdružení Nejsi na to sama zmapovalo v komplexním onkologickém centru průběh léčby rakoviny prsu a vytvořilo průvodce pro ženy postižené touto nemocí. Filmem provází pacientka. 

Video vysvětluje co to je metastazující kolorektální karcinom a  proč požadovat vyšetření biomarkerů. K dispozici je několik různých typů léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu a díky testování biomarkerů lze vybrat nejvhodnější typ. 

Liga proti rakovině letos již po osmnácté, na téma prevence rakoviny plic.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Co se děje po stanovení diagnózy, jaká je léčba a co všechno pacienta čeká? Odpovídá Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. ,dr.h.c., předseda České onkologické společnosti. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA radí ženám, u kterých je podezření na zhoubný nádor vaječníku. Co dělat, kam jít, kde se léčit a co jí čeká. 
PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Proč by měl onkologický pacient vyhledat pomoc psychologa a jakou pomoc od něj může očekávat? 

15. září si v desítkách zemí připomínají Světový den lymfomu. V roce 2004 jej vyhlásila mezinárodní nezisková pacientská organizace Lymphoma Coalition s cílem zvýšit povědomí o maligním lymfomu a o příznacích onemocnění a přispět tím ke správné a včasné diagnóze a úspěšné léčbě. Maligní lymfomy, mezi které patří Hodgkinův lymfom, Ne-Hodgkinovy lymfomy a chronická lymfatická leukémie, jsou šestým nejčastějším nádorem v České republice. Každoročně jimi onemocní téměř 2500 lidí, což znamená, že každé 4 hodiny je diagnostikován nový nemocný.

Kde najít odpovědi na otázky o prevenci zhoubných nádorů? 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. seznamuje širokou laickou veřejnost s možnostmi, které má dnešní medicína v léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Rady a doporučení k výživě během onkologické léčby dostanete od Vašeho lékaře v podobě nutričního dotazníku, ve kterém Váš ošetřující lékař posoudí Váš zdravotní stav a vyznačí vhodná výživová opatření, která pomohou úspěchu léčby.

Až 60 procent lidí s rakovinou je v riziku podvýživy, 40 procent je podvyživených už při zjištění nemoci.

Mgr. Libuše Kalvodová

Komplexní onkologická centra poskytují svým pacientům služby klinických psychologů. Psycholog dokáže uvolnit mysl pacienta, zbavit ho strnulosti a poskytnout jakýsi pocit bezpečí, klidu a uvolnění. Ve zdravém těle zdravý duch. Tato obecně známá věta má také svou opačnou paralelu. Onemocní-li tělo, začne trpět i duše. Dokonce se první příznaky počínající nemoci mohou objevit ve změně duševního stavu člověka dříve, než choroba propukne. Mnozí onkologičtí pacienti si až během léčby vzpomenou, že nějakou dobu před onemocněním pociťovali únavu, skleslost a stavy úzkosti bez zjevných příčin. Předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti a klinická psycholožka Mgr.  Libuše Kalvodová vysvětluje jaká je role psychologa v léčbě onkologických pacientů.