Dispenzarizace onkologických pacientů praktickým lékařem - rozhovory

Od začátku roku platí nový způsob péče o onkologické pacienty v remisi, do kterého se více zapojují praktičtí lékaři. Někteří pacienti mají z této nové organizace péče obavy a proto jsme se zeptali předsedkyně České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D. a předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.P. doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., v čem změna spočívá.    

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Jste-li onkologický pacient v remisi, čemu dáváte v dalším sledování přednost:

Nechcete-li být sledován po úspěšné léčbě praktickým lékařem, řekněte nám, prosím, svůj důvod.