Dispenzarizace onkologických pacientů - předsedkyně onkologické společnosti na semináři pro veřejnost

Vystoupení předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA na semináři pro veřejnost, který organizovalo Centrum informací onkologického pacienta pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů. Paní předsedkyně hovořila o důvodech a dosavadních výsledcích nové organizace péče o onkologické pacienty v remisi. U naší největší pojišťovny přešlo do péče praktického lékaře za první tři měsíce roku 550 pacientů po úspěšné onkologické léčbě.   

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na druhou přednášku semináře a na reportáž.  

Vyplňte, prosím, dotazník projektu Hlas pacientů na téma dispenzarizace dlouhodobých onkologických pacientů u praktických lékařů. Jeho cílem je zjistit aktuální situaci v informovanosti o dané problematice a získat zpětné vazby od samotných pacientek a pacientů.