Ukončení neúspěšné léčby

Poslechněte si rozhovor s Doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, přednostkou Onkologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol a předsedkyní České onkologické společnosti o situacích, kdy nezbývá, než protinádorovou léčbu ukončit. 

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Ukončení protinádorové léčby neznamená ukončení léčby jako takové. Pacient bude v takzvané paliativní péči.