NZIP - Garantované zdravotnické informace na jednom portálu

NZIP - Garantované zdravotnické informace na jednom portálu

NZIP – Národní zdravotnický informační portál je místo, kde čtenář nalezne ověřené a garantované informace z českého zdravotnictví. Obsah portálu je tvořen předními odborníky z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ), garantem portálu je Ministerstvo zdravotnictví.

Portál v současné době obsahuje přes 1000 příspěvků (článků a odkazů), které jsou rozděleny do tematických kategorií. Každý prochází publikačním procesem, který zahrnuje jak odbornou, tak laickou recenzi a jazykovou korekturu. Hlavní cílem portálu je nabídnout čtenářům kvalitní a ověřený obsah, který je srozumitelný a dobře čtivý.

Prohlédněte si nový zdravotnický portál NZIP (Národní zdravotnický informační portál)

Je důležité připomenout, že NZIP neduplikuje a nepřebírá články z jiných webů. Pokud existují seriózní zdroje s komplexně zpracovanými tématy, poskytuje čtenáři pouze krátkou anotaci a odkaz, a to jak na jednotlivé články, tak i na portály jako takové. To je i případ onkologické péče, která je velmi podrobně popsána na webech garantovaných Českou onkologickou společností (Linkos.cz, Onconet.cz), ministerstvem zdravotnictví či zdravotnickými zařízeními (např. Masarykův onkologický ústav).

V oblasti onkologie se proto NZIP věnuje zejména screeningovým programům a obecně primární a sekundární prevenci, zdravému životnímu stylu, výživě a dalším souvisejícím tématům. Nabízí ovšem třeba i mapu zdravotní péče, na níž lze vyhledat poskytovatele zdravotní péče na základě oficiálních dat z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, nebo přehled pacientských organizací, na něž se může onkologický i jiný pacient v těžké životní chvíli obrátit.