Karcinom prsu: Průvodce pro pacienty - diagnóza a léčba

Karcinom prsu:  Průvodce pro pacienty - diagnóza a léčba Stáhnout v digitální podobě

Brožura která je určená především nemocným s nádorem prsu i jejich blízkým. Podává základní informace o široké problematice tohoto nádoru, který je nejčastějším onkologickým onemocněním žen u nás. Dozvíte se informace o příčinách a rizikových faktorech karcinomu prsu a o možnosti jeho včasného záchytu. Brožurka srozumitelnou formou vysvětluje příznaky onemocnění, stanovení diagnózy a stadia nemoci. Léčba rakoviny prsu má široké možnosti v závislosti na řadě faktorů, v první řadě na rozsahu nemoci. V knize se dozvíte informace o léčbě chirurgické, chemoterapii, hormonální léčbě, radioterapii i o léčbě biologické. Jsou vysvětleny i možné vedlejší poléčebné účinky a jejich zmírňování či odstraňování. Důležitá je i kapitola o životě nemocné po diagnóze nádoru prsu a o péči po skončené léčbě a zařazování nemocných či vyléčených do běžného života.
Klíčová slova
Zhoubné nádory prsu