Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory

Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory Stáhnout v digitální podobě

Správná výživa a dostatečná pohybová aktivita jsou velmi důležité součásti prevence a léčby gynekologických nádorů. Obecně platí, že stav výživy a pohybový režim jsme schopni ovlivnit často v mnohem větší míře, než ostatní medicínské intervence a ostatní faktory, které spoluurčují výsledek léčení. Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.

Tato publikace je určena především pacientkám s nádory ženských orgánů nebo jejich blízkým,
ale i případným dalším zájemcům, kteří hledají vědecky podložené informace o vztahu nádorového onemocnění a výživy. Tyto informace přináší odpovědi na otázky týkající se stravování a pohybového režimu v průběhu i po skončení protinádorové léčby, a také další doporučení pro zvládání obtíží, které mohou tato onemocnění a jejich léčbu doprovázet. Součástí publikace je i návod, jak rozpoznat důvěryhodné zdroje informací, kde je možné je vyhledat a kam se obrátit o odbornou radu a pomoc. Informace obsažené v této publikaci jsou podložené výsledky vědeckého výzkumu, ale neměly by nahrazovat medicínskou péči nebo
odbornou radu ošetřujícího lékaře a dalších členů zdravotnického týmu.