Jak žít s nevyléčitelným onemocněním?

Pokud jste pacient s onkologickým onemocněním a možnosti kurativní léčby Vašeho onemocnění byly již vyčerpány, nebo pokud jste blízký takového pacienta, pak jsou následující řádky určeny právě vám.

Přestože jde lékařská věda stále kupředu a jsme schopni vyléčit více nemocných, přes tento nesporný pokrok, jsou stále některé formy onkologických onemocnění chronické a nevyléčitelné. Zkušenost ukazuje, že psychický dopad nevyléčitelné formy rakoviny je jiný než u léčitelných forem. Stejně tak jsou jiné i některé způsoby, jak takové onemocnění lépe zvládat po psychické stránce. Ať už se jedná o nemocného člověka, tak ale i o jeho blízké nebo lékaře, kteří zde jsou pro nevyléčitelně nemocného a setkávají se s ním.

V mnoha případech a díky pokrokům v medicíně, mají i nevyléčitelně nemocní lidé možnost prožít ještě poměrně dlouhou část jejich života. Právě tomuto období jsou věnovány dvě publikace, na které Vás chceme odkázat. Popisují realitu nevyléčitelně nemocných pohledem samotných pacientů, ale i těch, kteří je na této cestě doprovázejí. Přináší myšlenky pacientů a jejich blízkých, ve kterých se může kdokoliv najít a zjistit, že jsou zde i jiní lidé, kteří to mají třeba velmi podobně. Nabízejí také nenásilnou formou možnosti, jak toto životní období zvládnout co nejlépe.

  • První z nich je kniha „Touha žít“, sepsaná společně dvěma nevyléčitelně nemocnými pacienty a psychoonkologem. Dívá se na období po oznámení nevyléčitelné nemoci a snaží se ukázat, jak žít dál i v tom omezeném čase, který před sebou člověka má. Jak tento čas zvládnout, co může pomoci a co naopak situaci často komplikuje.

    Kniha je zdarma ke stažení zde.
  • Druhou z nich je kniha volně navazující s názvem „Touha odejít?“, která se snaží ukázat, že i o tíživých tématech lidského života je možné mluvit poměrně otevřeně. Je rozhovorem pacientů, jejich blízkých, lékaře a psychoonkologa, nad důležitými otázkami v životě nevyléčitelně nemocných. Také tato kniha připomíná, co může pomoci i v takto tíživém životním období. Tedy, že v čase, který nám byl dán, je možné dál žít hodnotný život. 

    Kniha je také zdarma ke stažení zde.

Domníváme se, že knihy mohou být užitečné jak odborníkům (lékařům a zdravotníkům), tak i samotným pacientům a jejich blízkým. Poskytují vedle praktických doporučení také určitý vhled do mysli nevyléčitelně nemocného člověka.