Jak lépe zvládat svoje onemocnění

Pokud jste člověk, který právě prodělává onkologické onemocnění nebo už má léčbu za sebou, pak jsou následující řádky určeny právě vám.

Lidské prožitky jsou jen těžko přenositelné. O zkušenosti s léčbou rakoviny to zdá se platí dvojnásob. To je i důvodem, proč byla tato kapitola napsána ve spolupráci s pacienty, kteří si prošli onkologickým onemocněním. Přestože je autor textu psycholog a zažil onkologické onemocnění u svých nejbližších, nemůže on sám říci, jaká taková situace ve skutečnosti je. Všechna níže uvedená doporučení tedy prosím berte s určitou shovívavostí, neboť je pro vás s pokorou připravil někdo, kdo přímou vlastní zkušenost nemá.

Na začátku je důležité říci, že rakovina není jen jedna, je to velká škála nejrůznějších onemocnění, která se pod tímto slovem skrývají. U některých z nich je léčba jednodušší a méně náročná, u jiných je tomu naopak. Nelze tedy příliš srovnávat, kdo a jakým způsobem nemoc zvládá. Zda ji někdo „snáší lépe“, „je silnější“ apod., jak někdy slýcháváme. Srovnávání je velmi těžké a domníváme se, že i nevhodné. Každý tuto zkušenost prožívá velmi individuálně, stejně jako například naše tělo může s rozdílnou silou reagovat vedlejšími příznaky na samotnou léčbu.

Abychom pacientům a jejich blízkým pomohli lépe zvládat náročné okamžiky spojené s nemocí, léčbou, ale i obdobím po léčbě, připravili jsme pro vás projekt psychoonkologické prevence s názvem „MysliProtiRakovině“. Jeho jednotlivé části mohou tvořit určité opěrné pilíře pro snadnější zvládání nemoci. Velkou pomocí může být pacientům a jejich blízkým také kniha „Rakovina v rodině“, kterou sestavil kolektiv autorů psychoonkologické sekce České onkologické společnosti, ta bude k dispozici na podzim 2019.

ZMĚNA

Pokud bychom měli uvést nejčastější slovo, které ve spojitosti s onkologickým onemocněním slýcháváme od pacientů v různých podobách, je to slovo „změna“. Rakovina ovlivní mnoho oblastí našeho života. Naše zdraví, práci, vztahy, plány apod. Velkou část dočasně, a některé i trvale. Nastalá změna nás nutí přizpůsobit se situaci, což vyžaduje nemalou část naší energie. Reakce na změnu má u většiny pacientů také svůj typický průběh, zde se můžete dočíst co s námi nechtěná změna dělá. Téma změny spojené s nemocí je podrobněji zpracováno v hodinovém webovém semináři „Nucená změna a pozitivní přístup k ní“, na jehož záznam se lze zdarma podívat. Najdete zde informace o tom, jak na nás změna působí a co můžeme udělat proto, abychom ji lépe zvládali. 

Nechtěná změna způsobená nemocí s sebou přináší velké množství emocí, z nichž většina je pociťována spíše negativně. S tím se mohou u některých osob v důsledku působící psychické zátěže rozvinout prožitky stresu. Lidské tělo je pro zvládání stresových situací poměrně dobře vybaveno v případě, že probíhají krátkodobě. Není se tedy třeba občasných stresů, které život přináší, zbytečně obávat. Na druhou stranu, pokud jsme dlouhodobě v náročné životní situaci a pociťujeme chronický stres, je žádoucí pro své tělo něco udělat, aby mu stres (resp. související biologické změny v jeho těle) z dlouhodobého pohledu neškodily. Proto se snažíme ukázat (v přednášce „Vliv mysli na progresi nemoci a možná psychologická prevence“) na straně jedné, jak stres v našem organismu může působit, na straně druhé pak především to, co můžeme udělat my sami, abychom svému tělu pomohli při uzdravování. Zmiňovaná přednáška pokrývá ve své druhé části (od 35. minuty záznamu) jednotlivá doporučení pouze dílčím způsobem. Jde spíše o přehled možných aktivit, které člověk může do svého života nenásilně (a po dohodě s lékařem) zapojit. Tedy aktivity, které zdá se mohou tělu pomoci při uzdravování a zmírnit dopad působícího stresu.

Jednou z účinných forem zvládání stresu u onkologických klientů jsou tzv. mindfulness techniky. Představení této oblasti je věnován seminář na téma „Možnosti mindfulness“.

EMOCE

Prožívat některé emoce (strach, hněv, lítost apod.) může být při střetu s diagnózou rakoviny do určité míry normální a běžné. Mnohé z těchto emocí jsou přirozenou reakcí na situace, kdy je pro nás něco důležitého ohroženo (zdraví či život).

Ne vždy dokážeme emocím takříkajíc „poručit“ a mít je plně pod kontrolou. Zdá se, že optimální cestou je na jedné straně jim příliš nepodléhat, na straně druhé naučit se je vyjadřovat, tzv. „dostat ze sebe“. Právě schopnosti pracovat s vlastními emocemi je věnován záznam webového semináře „Schopnost vyjádřit emoce pomáhá“, který obsahuje řadu praktických doporučení a konkrétních technik.

Obdobně i zde mohou být ku prospěchu techniky mindfulness, o kterých se podrobněji dozvíte ve zmiňovaném semináři na téma „Možnosti mindfulness“.

STRACH

Mezi nejčastější negativní emoce, které se pojí s obdobím léčby i časem následujícím po ní, patří u mnoha pacientů strach. Tomuto tématu je věnován samostatný seminář s názvem „Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“, jehož záznam opět najdete na webu. Semináře nenabízejí zázračné a bezpracné metody, nicméně zde můžete najít inspiraci, co s náročnými prožitky můžete dělat vy sami.

V případě, že by vaše prožívání nemoci bylo psychicky neúnosné, neváhejte vyhledat odbornou pomoc (mapa psychoonkologické péče), nebo nám napište na bezplatnou psychoonkologickou poradnu. Opřít se v náročné životní situaci o odbornou pomoc není slabostí, ale rozumnou volbou. Co od psychologa můžete očekávat, se dozvíte v krátkém rozhovoru kolegů na téma „Proč požádat psychologa o pomoc“.

OPORA

Oporou ale nutně nemusí být jen odborník, jak bylo uvedeno výše. Také naši blízcí jsou často klíčovým pilířem, o který se nemocný dlouhodobě opírá. Pro nemocného je velmi přínosné ve svém okolí takové osoby mít, ale je také důležité umět si o tuto oporu říci.

Být schopen sdílet s blízkými to, co nás tíží na duši, může člověku pomoci. V dnešní době se množí vědecké důkazy, které ukazují, že opora blízkých může mít pozitivní efekt pro náš zdravotní stav a proces uzdravování. Více o tomto tématu najdete v semináři „Síla opory našich nejbližších“, který je také volně dostupný na webu.

Pod výraz „naši blízcí“ spadá celá řada osob, v prvé řadě naše rodina včetně rodičů, dětí a životního partnera. Neměli bychom ale zapomínat, že velmi dobrou oporou jsou často i přátelé. Mnohdy jsou to právě oni, jimž se někteří pacienti svěří více než blízkým členům rodiny. Je to i pochopitelné – své nejbližší máme tendenci chránit, a tak někdy váháme, zda jim sdělovat své nejhlubší pocity a obavy související s nemocí.

ROZHOVOR

Někdy pro nás může být náročné otevřít hovor s blízkými na téma nemoci. Abychom vám tento krok alespoň trochu ulehčili, připravili jsme pro vás celou sekci s názvem „Jak mluvit o rakovině s blízkým člověkem“, kde se vedle hovoru s dospělými věnujeme také vedení takového rozhovoru s dětmi.

PACIENTSKÉ ORGANIZACE 

V praxi často vidíme, že pro mnoho pacientů jsou důležitým zdrojem opory také lidé s podobnou zkušeností. Tedy někdo, kdo si nemocí i léčbou prošel už před vámi. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR je možné najít seznam nejrůznějších pacientských organizací , které se věnují podpoře lidí s nemocí. Kontakty na pacientské organizace najdete i zde na Linkos.

POHYB

Přestože je tato část webových stránek věnována psychice, považujeme za nezbytné zmínit i pravidelný pohyb. Pokud to váš zdravotní stav a aktuální fáze léčby umožňují, zařaďte pohyb do svého denního programu. Pravidelný pohyb bývá dobrou volbou pro většinu pacientů po prodělaném onkologickém onemocnění. Z mnoha vědeckých studií vyplývá, že je dobrou prevencí před návratem nemoci, ale přispívá i k rychlejší regeneraci po fyzické a psychické stránce. Více informací k tématu najdete v semináři „Příroda, pohyb, naše psychika a zdraví“. Věnujeme se zde otázkám, jak začít s pravidelným pohybem, jaké jsou jeho benefity a na co si dát pozor.

Závěrem dovolte uvést, že cílem výše uvedených řádků je ukázat, že člověk nemusí být jen pasivní a trpět „působící“ psychickou zátěží a stresem spojenými s nemocí. Odvahu k napsání této věty nám dodaly rozhovory s pacienty, kteří svým přístupem stvrzují, že výše uvedené může být ku prospěchu při zvládání náročných životních situací – včetně závažné nemoci.

Informace o stránce

Klíčová slova
Psychoonkologie