Touha žít - nová kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.

Touha žít - nová kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.

Kniha je určena jak samotným, nevyléčitelně onkologicky nemocným lidem, tak i jejich blízkým nebo širší zdravotnické veřejnosti. O tom jak lépe porozumět tomu, co je tíží a jak jim být oporou. Autory jsou PhDr. Martin Pospíchal, Ph.D. a onkologičtí pacienti Stanislav Václavík a Ivana Macková.   


Kniha je zařazena v databázi knih na Linkos

Díky zásadním pokrokům na poli léčby rakoviny, se ze smrtelného onemocnění stalo v mnoha případech onemocnění léčitelné. Spojnice mezi rakovinou a smrtí byla narušena a to je dobře. Na straně druhé nám tento posun k uzdravování do určité míry „zakrývá“ to, co mnozí vidět nechtějí. Tedy, že v některých případech se jedná skutečně o nemoc nevyléčitelnou a smrtelnou. Tedy takovou, která nás i v produktivním věku může připravit o život.
Právě této opomíjené oblasti je věnovaná naše publikace. Dívá se na období po oznámení nevyléčitelné nemoci a snaží se ukázat jak žít dál i v tom omezeném čase, který před sebou člověk má. Jak tento čas zvládnout, co může pomoci a co naopak situaci často komplikuje. Kniha je autentickým rozhovorem mezi nevyléčitelně nemocnými pacienty a psychologem. Pokusem najít odpovědi na důležité otázky, které nevyléčitelné onemocnění přináší.

Na knihu volně navazuje další, nově publikovaná, kniha Touha odejít?, která ukazuje, že onkologicky nemocní lidé, jejich blízcí, lékař i psycholog spolu mohou mluvit o těžkých tématech poměrně otevřeně. 

Knížku si můžete zdarma stáhnout v pdf.

Pokud dáváte přednost papírové podobě, můžete si ji objednat u Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. (Havlíčkovo náměstí 746/11 130 00 Praha 3, e-mail: aliance@breastcancer.cz). Samotnou knihu je možné získat zdarma. Pokud ale budete chtít, můžete zaslat příspěvek na její tisk a distribuci. Konto Aliance žen s rakovinou prsu je 8006566001/5500, variabilní symbol projektu je 1152021. Dobrovolný příspěvek může být libovolný – navrhovaná částka je 200 Kč, plus 50 Kč za poštovné a odeslání knihy po ČR.

Poslechněte si rozhovor s hlavním autorem, ve kterém se dozvíte proč kniha vznikla: 

V lednu 2022 získal příběh vzniku knihy Touha žít 2. místo v soutěži Zlatý banán. 

O autorech: 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. Ve své praxi se věnuje převážně onkologicky nemocným. Je členem výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti JEP. Jako psycholog se dlouhodobě zaměřuje především na oblast zvládání psychické zátěže a stresu, dále také možným vlivům naší psychiky na imunitní systém a zdraví. Působí jako lektor výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Je milujícím manželem a otcem dvou dětí. Ve svém osobním životě měl možnost doprovázet mladého onkologicky nemocného člověka v nejbližší rodině. Ví, jak náročný prožitek to byl a také jakou hodnotu mu přinesl.

Stanislav Václavík. Obyčejný člověk. Není ničím výjimečný, ale jeho život byl a je hodně pestrý. Je to člověk, který si prošel léčbou rakoviny prsu a před rokem a půl byl diagnostikován nevyléčitelnou nemocí rakoviny plic v posledním stadiu. Člověk, který má neuvěřitelné štěstí a má tu čest žít s partnerkou snů. Člověk, který má kolem sebe v této velmi složité situaci skupinu skvělých lidí. Především je autorem nápadu, díky jemuž vznikla tato knížka, a prvním průvodcem při její četbě.

Ivana Macková. Především milující máma tří kluků a manželka. Až pak nevyléčitelně nemocná metastatická pacientka s rakovinou prsu v posledním stadiu, kdy nádorové buňky metastazovaly snad do všech částí jejího těla. A přesto díky své lékařce a její paliativní péči má ještě nějaký ten čas být tu pro své děti. Jak sama říká: „I já cítím to neskutečné štěstí, že mám milujícího a podporujícího manžela, který se o nás stará. Mám okolo sebe pár přátel, kteří tu pro mě po celou dobu jsou a vydrželi. Do všeho ostatního ohledně mě jsem vás nechala nahlédnout v této knize.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter