Jak lépe porozumět nemocnému

Pokud jste člověk, jehož blízký onemocněl vážnou nemocí, pak jsou následující řádky určeny právě vám.

Příchod onkologického onemocnění, obzvláště jeho těžko léčitelné formy, přináší určitou zátěž do mezilidských vztahů. Zprvu neznatelnou, později ale často prohlubující se. Někteří nemocní mluví o tom, že jim jejich okolí „přestává rozumět“. Někdy je tento pocit i „oboustranný“, blízcí nemocného říkají, že „se změnil či změnila“, že se jen těžko hledají původní témata společných rozhovorů apod.

Zdá se, že prožitek onkologického onemocnění je nepřenosnou zkušeností. Pro blízké nemocného je najednou náročné mu porozumět. Pro samotného nemocného je zase těžké popsat, jak přesně na něj nemoc dopadá a otevřeně mluvit o svým myšlenkách, obavách a emocích.

K pomyslnému „přemostění této propasti“ mohou dobře posloužit dvě publikace, které je možné zdarma stáhnout níže.

Na začátku je důležité říci, že rakovina není jen jedna, je to velká škála nejrůznějších onemocnění, která se pod tímto slovem skrývají. U některých z nich je léčba jednodušší a méně náročná, u jiných je tomu naopak. Nelze tedy příliš srovnávat, kdo a jakým způsobem nemoc zvládá. Zda ji někdo „snáší lépe“, „je silnější“ apod., jak někdy slýcháváme. Srovnávání je velmi těžké a domníváme se, že i nevhodné. Každý tuto zkušenost prožívá velmi individuálně, stejně jako například naše tělo může s rozdílnou silou reagovat vedlejšími příznaky na samotnou léčbu.

  • První z nich je kniha „Touha žít“, sepsaná společně dvěma nevyléčitelně nemocnými pacienty a psychologem. Ukazuje, jaké otázky nemoc člověku přináší, jak nad nimi nemocný uvažuje. Dává možnosti pochopit nám, kteří jsme v jejich okolí, jak jim být oporou. Jak je snad o něco více chápat. Jak tento čas společně zvládnout a v rámci možností si ho užít. Kniha ukazuje, co může pomoci a co naopak situaci často komplikuje.

    Kniha je zdarma ke stažení zde.
  • Druhou z nich, je kniha volně navazující s názvem „Touha odejít?“, která se snaží ukázat, že i o tíživých tématech lidského života je možné poměrně otevřeně mluvit. Je rozhovorem pacientů, jejich blízkých, lékařů a psychologů na důležitými otázkami v životě nevyléčitelně nemocných. Také tato kniha nabízí snad ještě hlubší náhledem do mysli nevyléčitelně nemocných, ale i lidí v jejich okolí, včetně lékařů.

    Kniha je také zdarma ke stažení zde.

Domníváme se, že knihy mohou být užitečné jak odborníkům (lékařům a zdravotníkům), tak i samotným pacientům, a především jejich blízkým, kteří o nemocného pečují. Poskytují vedle praktických doporučení také určitý vhled do mysli nevyléčitelně nemocného člověka a vedou nás tak k jejich lepšímu pochopení.

Klíčová slova
onkologické knihy; psychika