degarelix (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, analoga (agonisté) LHRH

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Hypofýza produkuje nazývanou gonadoliberin (GnRH, nebo též LHRH), která řídí uvolňování dalších hormonu (LH, FSH), které pak přímo ovlivňují produkci hormonů ve vaječnících a varlatech. Degarelix je syntetický analog (GnRH), brání tvorbě dalších hormonů (LH, FSH) v hypofýze a následně tvorbě androgenů ve varlatech. Pokud jsou buňky karcinomu prostaty na hormonech závislé, vede k léčba degarelixem k zastavení růstu. Na rozdíl od agonistů nevede podání degarelixu k přechodnému počátečnímu zvýšení hladiny androgenů a zhoršení příznaků.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

  • Nádory prostaty
    • pokročilý, hormonálně závislý
    • vysoce rizikový lokalizovaný nebo lokálně pokročilý hormonálně závislý v kombinaci s radioterapií
    • vysoce rizikový lokalizovaný nebo lokálně pokročilý hormonálně závislý, neoadjuvantní léčba před radioterapií

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou měsíčně dlouhodobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Únava a závratě jsou běžné nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.