TNM klasifikace

TNM systém slouží k jednoduchému popisu rozsahu nádoru a určení stádia onemocnění. Stádium onemocnění je pak jedním z kritérií, podle kterých se lékař rozhoduje při volbě léčby. TNM systém není univerzální, ale pro každou nádorovou lokalizaci je vypracován vlastní systém.

V tomto slovníčku proto není možno uvádět jednotlivé konkrétní klasifikace. Zájemce odkazujeme na úplné znění 7. vydání TNM klasifikace na webových stránkách ÚZIS. V současné době platné 8. vydání není k dispozici on-line, souhrn změn zde.

Klinická klasifikace (c)TNM se určuje na základě klinického vyšetření (vyšetření lékařem + zobrazovací vyšetření). V některých případech může být použito podrobnější dělení (T1a, T1b apod.)

Patologickou klasifikaci (pTNM) provádí patolog na základě vyšetření nádoru (a okolních tkání) odebraných při operaci nebo při pitvě, je to onačeno písmenem "p" (pT, pN, pM). V některých případech může být použito podrobnější dělení (T1a, T1b apod.)

Níže jsou uvedeny významy kategorií T, N a M (totéž platí pro pTNM)

  • T-primární tumor: TX = nelze hodnotit, Tis = karcinom in situ, T0 = nádor není přítomen, T1 až T4 = popis rozsahu nádoru, jeho velikosti a/nebo vztahu k okolním strukturám
  • N-regionální lymfatické uzlinyNX = nelze hodnotit, N0 = uzliny nejsou postiženy nádorem, N1 až N3 = popis postižení lymfatických uzlin a rozsah takového postižení
  • M-vzdálené* metastázy: MX = nelze hodnotit, M0 vzdálené metastázy nepřítomny, M1 vzdálené metastázy přítomny, může být upřesněn orgán, do kterého nádor metastazoval, např. M1pul = přítomny metastázy v plicích

Stádium: Kombinace různých hodnot T, N a M mají mnoho možností. Z praktických důvodů se volí dělení onemocnění do 4 stádií (I až IV), rozdělení je specifické pro každý typ nádoru. V některých případech jsou pro určení stádia vedle hodnot T, N a M hodnoceny i rizikové faktory. Stádium 4 zpravidla znamená přítomnost vzdálených metastáz. 

Staging: určení stádia / soubor vyšetření k určení stádia nemoci specifický pro každou lokalizaci / typ nádoru

Restaging: opakované vyšetření v průběhu léčby nebo po léčbě nebo v případě relapsu nebo progrese nemoci

Může být uveden rovněž histopatologický stupeň (grade) G1-4

U hematologických nádorů se TNM klasifikace nepoužívá.

U některých nádorů se vedle nebo společně s TMN používají další klasifikace, například Dukesova klasifikace karcinomu tlustého střeva, FIGO klasifikace gynekologických nádorů (FIGO = International Federation of Gynecology and Obstetrics)

*metastázy v regionálních uzlinách jsou zhodnoceny v kategorii N, nejsou považovány za vzdálené metastázy, metastázy v jiných než regionálních uzlinách jsou vzdálené metastázy.