medroxyprogesteron (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, progestiny

Mechanismus účinku léku

  • Medroxyprogesteron je syntetický hormon podobný přirozenému progesteronu. Inhibuje produkci hormonu hypofýzy, což následně vede k poklesu hladiny dalších hormonů včetně estrogenů.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou až dvakrát denně dlouhodobě
  • Nitrosvalová injekce dle indikace se podává denně dvakrát týdně nebo jednou za měsíc

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Účinek medroxyprogesteron-acetátu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl systematicky hodnocen

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.