patolog

Patolog je důležitým členem multidisciplinárního onkologického týmu. Provádí histologické vyšetření bioptických vzorků nebo tkání odebraných při chirurgickém zákroku (operaci).

V případě nádoru určuje přesný typ nádoru, včetně biomarkerů a dalších charakteristik nutných pro stanovení optimálního léčebného postupu. Při vyšetření resekátu (tkáně odebrané při operaci) hodnotí vztah nádoru k okraji resekátu a stanovuje patologickou TNM klasifikaci.

V případě nutnosti provádí rychlé vyšetření peroperační biopsie, dle které chirurg rozhoduje o pokračování a/nebo rozsahu operace.

Dle potřeby provádí pitvu zemřelých.