viabilní

Viabilní = živý, života schopný. Používá se pro hodnocení stavu jak jednotlivých buněk, tak celého organismu.

Viabilní nádor = nádorové buňky mohou být nalezeny při hodnocení histologického nálezu po předchozí léčbě nádoru (na rozdíl od buněk nekrotických = odumřelých), podezření na viabilní ložisko může být vysloveno při nálezu metabolicky aktivního ložiska při PET nebo PET/CT vyšetření nebo při galiové scintigrafii.