triptorelin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, analoga (agonisté) LHRH

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Hypothalamus (část mozku) produkuje hormon nazývaný gonadoliberin (GnRH nebo též LHRH), který řídí tvorbu a uvolňování dalších hormonu (LH a FSH) v hypofýze, ty pak přímo ovlivňují produkci hormonů ve vaječnících a varlatech.
  • Triptorelin je syntetický analog (GnRH), mění uvolňování LH a FSH z hypofýzy a následně tvorbu testosteronu ve varlatech. Při jeho podávání nejprve přechodně stoupne hladina estradiolu nebo testosteronu (což může být spojeno s přechodným zhoršením obtíží například bolestí v kostech) a následně klesne. Pokud jsou buňky karcinomu prostaty na hormonech závislé, vede k léčba triptorelinem k zastavení růstu

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce podávaná denně nebo měsíčně (depotní forma)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Schopnost řídit motorová a používat stroje může být zhoršená, jestliže pacient pociťuje závratě ospalost a poruchy vidění

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod .