triptorelin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, analoga (agonisté) LHRH

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Hypofýza produkuje látku nazývanou gonadoliberin (GnRH nebo též LHRH), která řídí uvolňování dalších hormonu (LH FSH), které pak přímo ovlivňují produkci hormonů ve vaječnících a varlatech. 
  • Triptorelin je syntetický analog (GnRH), mění uvolňování LH a FSH z hypofýzy a následně tvorbu testosteronu ve varlatech. Při jeho podávání nejprve přechodně stoupne hladina estradiolu nebo testosteronu (což může být spojeno s přechodným zhoršením obtíží například bolestí v kostech) a následně klesne. Pokud jsou buňky karcinomu prostaty na hormonech závislé, vede k léčba triptorelinem k zastavení růstu

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce podávaná denně nebo měsíčně (depotní forma)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Schopnost řídit motorová a používat stroje může být zhoršená, jestliže pacient pociťuje závratě ospalost a poruchy vidění

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.