vinorelbin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty
Bývá označován zkratkou NVLB

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinorelbin brání vzniku mikrotubulů. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit. Na rozdíl od jiných derivátů nepůsobí na mikrotubuly v nervových buňkách

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 6-10 minut jednou týdně, nejčastěji dvě infúze za 3 týdny
  • Tobolky užívané ústy jednou týdně, nejčastěji dvě podání za 3 týdny.
  • Doporučuje se užívat tobolky během jídla. Tobolky se polykají celé.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vinorelbin tuto schopnost neovlivňuje. Přesto je nutné postupovat obezřetně s ohledem na některé nežádoucí účinky léku.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.