dermatoonkologie

Zápisy z jednání Dermatoonkologické sekce České onkologické společnosti.

Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny. Informace o složení a činnosti sekcí naleznete zde.  Sekce mladých onkologů (2014) Slouží cílené komunikaci s lékaři ve věku do 45 let...

Výbor sekce Předseda prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Místopředseda Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. Vědecký sekretář As. MUDr. Miloslav Salavec, CSc. Volba vedení sekce proběhla na 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007 v Praze Chcete pracovat v naší...

Vznik Sekce dermatoonkologie byl schválen na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České...

Informační zdroje z oblasti dermatoonkologie Časopisy specializující se na dermatoonkologii Knihy z oblasti dermatoonkologie Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro...

Video: Karcinom z Merkelových buněk: Vzácný ale nebezpečný - přednáška
MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Karcinom z Merkelových buněk je sice vzácný, ale velmi agresivní nádor s trvale rostoucí incidencí. Chemoterapie vyvolává relativně četné léčebné odpovědi, mají ale krátké trvání a nedochází k prodloužení OS. Další cestou je imunoterapie anti PD-1 a anti PD-L1 monoklonálními protilátkami. Přednáška zazněla v rámci 9. pražského mezioborového onkologického kolokvia – PragueONCO v lednu 2018.

Praha, 4.5.2010: Celkem 1702 návštěvníků vyšetřili během pondělí 3.5. a úterý 4.5.2010 dermatovenerologové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) pod vedením prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc, MBA, na Václavském náměstí ve speciálně upraveném stanu, který tu byl instalován v rámci kampaně upozorňující na nebezpečí rakoviny kůže.

Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze.

Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů.