Organizace sekce

Dermatoonkologická sekce ČOS

Výbor sekce

Předseda

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Místopředseda

Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Vědecký sekretář

As. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Volba vedení sekce proběhla na 1. jednání Dermatoonkologické sekce Onkologické společnosti ČLS JEP 13. 9. 2007 v Praze

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Klíčová slova
dermatoonkologie