Program sekce

Vytvoření, aktivace a podpora Dermato-onkologické sekce ČOS a ČDS

Důvody:

 • trvale stoupající incidence maligního melanonu
 • celosvětové doporučení o soustředění peče do specializovaných center,která se věnují problematice kožních nádoru - melanomu
 • veškerá komplexní péče může být nemocným poskytnuta v rámci týmové spolupráce - dermato-onko-chirurgů v melanomových poradnách
 • zlepšení komunikace, informovanosti a spolupráce s ČOS

Cíle:

Vytvoření prostoru, odkud budou moci pacienti, odborná veřejnost i média čerpat informace týkající se maligního melanomu.

Vytvoření systému, který bude propojovat a podporovat doposud oddělené činnosti:

 • Diagnostika a léčba maligního melanomu (chirurgická lečba, vyšetření sent. uzliny, histopatologie, adjuvantní lečba a lečba metastazujícího melanomu)
 • Edukace odborné veřejnosti
 • Edukace laické veřejnosti
 • Koordinovaný systém spolupráce s médii

Nástroje:

 • Centrum pro prevenci, diagnostiku a léčbu maligního melanomu
 • Obnova či zavedení činnosti melanomových komisí (poraden) na vybraných pracovištích - centrech
 • Webová stránka ČOS Linkos - www.linkos.cz, www.melanomy.cz

Odborný program:

 1. Ustanovení center pro diagnostiku a léčbu melanomu ve vybraných nemocnicích
  • KOC,KOS
  • spolupráce onkologů, dermatologů, patologů, chirurgů, event. dalších odborníků podílejících se na péči o pacienty s maligním melanomem
  • harmonizace diagnostických postupů
  • harmonizace léčebných postupů
 2. Edukační činnost
  • vzdělávání odborné veřejnosti - včetně praktických lékařů!!!!
  • vzdělávání laické veřejnosti - prevence
 3. Základní a klinický výzkum mezinárodní spolupráce, studie (ProPEG)

Pacientský program:

Webová stránka Dermato-onkolgicke sekce ČOS a ČDS - www.melanomy.cz

 • Prevence MM
 • Jak "žít s melanomem"
 • Novinky v léčbě maligního melanomu
 • Seznam odborných pracovišt

PR aktivity:

 • "den melanomu" a "týden melanomu" - Euro-melanoma day 2006
 • poradny v médiích
 • koordinace odborných aktivit a jejich mediálních výstupů

Zpět