Dohody ČOS s plátci péče

Informace VZP ze dne 13.8.2014 o zařazení léčivého přípravku Avastin v indikaci nádory ovárií do Zvláštní smlouvy v diagnostické skupině NOV - nádory ovárií všem oprávněným poskytovatelům (KOC).

Dohoda ČOS s VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku Herceptin v kombinaci s vinorelbinem.

Dohoda České onkologické společnosti  ČLS J.E.P. s VZP ČR na postupu při schvalování léčebného režimu Perjeta + Herceptin + paklitaxel. 

na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku (LP) Herceptin a Tyverb. 

V červnu 2013 na společném jednání zástupců České patologické společnosti ČLS JEP,  VZP a SZP bylo na návrh odborníků domluveno a v zápisu poznamenáno, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace a že plátci nebudou vyžadovat vyšetření EGFR před léčbou. 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Podle průzkumů tři ze čtyř českých onkologických pacientů ohrožuje během protinádorové léčby podvýživa. Od začátku července mají onkologové v praxi novou možnost, jak jí účinněji čelit. Zdravotní pojišťovny totiž vyhověly požadavkům Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii, která usilovala o prosazení možnosti preskripce sippingu. Výsledkem těchto snah je alespoň částečné uvolnění preskripce sippingu pro onkologa.

Na začátku července VZP potvrdila, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace. Vedoucí všech referenčních laboratoří a vedoucí KOC byli informováni.