Zrušení nutnosti testovat expresi EGFR u mCRC - stanovisko SZP

V červnu 2013 na společném jednání zástupců České patologické společnosti ČLS JEP,  VZP a SZP bylo na návrh odborníků domluveno a v zápisu poznamenáno, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace a že plátci nebudou vyžadovat vyšetření EGFR před léčbou. 

Následně byl tento požadavek stvrzen dopisem od VZP. Nyní zveřejňujeme také písemné stanovisko za SZP ČR ke stejnému tématu.