Dohoda České onkologické společnosti ČLS J.E.P. s VZP ČR

na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku (LP) Herceptin a Tyverb. 

Dohoda  z konce roku 2013 mezi VZP a ČOS  ve formátu pdf.