Dohoda ČOS ČLS J.E.P. s VZP ČR na postupu při schvalování léčebného režimu Perjeta + Herceptin + paklitaxel

Dohoda České onkologické společnosti  ČLS J.E.P. s VZP ČR na postupu při schvalování léčebného režimu Perjeta + Herceptin + paklitaxel. 

Scan dokumentu