Dohoda České onkologické společnosti ČLS JEP s VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady vybraných léčivých přípravků (LP)

Z důvodu potřebnosti zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní a dostupné péče o onkologické pacienty v případech, kdy nastavené podmínky úhrady neodpovídají reálné praxi, se obě strany dohodly, v souladu s nyní dostupnými poznatky vědy a s ohledem na menší ekonomickou náročnost, že budou akceptovat podmínky pro úhradu vybraných léčivých přípravků níže uvedených ATC skupin tak, jak je uvedeno v příloze č. 1. této dohody.

Vybrané ATC

 

L02BG03

Anastrozol

 

L02BG04

Letrozol

L01DC01

Bleomycin

 

L02AE02

Leuprorelin

L01XA01

Cisplatina

 

L01BA01

Methotrexát

L01AA01

Cyklofosfamid

 

L01XA03

Oxaliplatin

L02BX02

Degarelix

 

L01CD01

Paklitaxel

L01CD02

Docetaxel

 

L01BA03

Raltitrexed

L01DB01

Doxorubicin

 

L02BA01

Tamoxifen

L01CB01

Etoposid

 

L01AX03

Temozolomid

L01BC02

Fluorouracil

 

L02AE04

Triptorelin

L01AD05

Fotemustin

 

L01CA01

Vinblastin

L02BA03

Fulvestrant

 

L01CA02

Vinkristin

L01BC05

Gemcitabin

 

L01CA04

Vinorelbin

L02AE03

Goserelin

 

L02BG04

Letrozol

L01AA06

Ifosfamid

 

L02AE02

Leuprorelin

L01XX19

Irinotekan

 

L01BA01

Methotrexát

L01BC06

Kapecitabin

 

L01XA03

Oxaliplatin

L01XA02

Karboplatina

 

 

 

 

Podmínky pro úhradu jiných než v příloze uvedených LP nejsou touto dohodou dotčeny.

Příloha dohody - seznam ATC a podmínek pro úhradu  

Ke stažení: