Zrušení nutnosti testovat expresi EGFR u mCRC

Na začátku července VZP potvrdila, že není nadále nutno imunohistochemicky detekovat EGFR expresi u karcinomů testovaných na kras (nově ras) mutace. Vedoucí všech referenčních laboratoří a vedoucí KOC byli informováni. 

V příloze dopis náměstka ředitele pro zdravotní péči VZP Společnosti českých patologů ČLS J.E.P. stvrzující toto rozhodnutí.   

Dopis VZP Společnosti českých patologů ČLS J.E.P.

V únoru 2014 přidal své stanovisko i Svaz zdravotních pojišťoven