Dohoda ČOS s VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady Herceptin + vinorelbin

Dohoda ČOS s VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku Herceptin v kombinaci s vinorelbinem.

Scan dokumentu