Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru - seminář ÚZIS ČR 31. 10. 2018

Dne 31. října 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru. Semináře se zúčastnili zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru.

Od 1. ledna 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru.

Hlavní změny oproti předchozí metodice najdete v článku Změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru

NOVÁ metodika platná od 1.1.2019 je ke stažení na stránkách ÚZIS ČR.

Novými postupy se bude řídit sběr dat o novotvarech zjištěných od roku 2019 dále, v průběhu roku 2019 bude trvat přechodné období pro postupnou implementaci změn v organizaci sběru dat NOR. Od roku 2019 budou všechna hlášení o novotvarech předávána výhradně na centrální pracoviště NOR při ÚZIS ČR a to elektronicky, nebo případně po přechodné období v průběhu roku 2019 v listinné podobě.

Na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR najdete prezentace ze semináře, které se věnují stavu dat Národního onkologického registru, predikci vývoje na rok 2019, nové metodice sběru dat NOR, technickému zajištění předávání údajů dat do NOR podle nové metodiky a aktualizaci klasifikačních systémů pro registraci onkologických onemocnění MKN-O-3 a TNM8. 

Pro více informací se podívejte na zprávu z odborného setkání na stránkách ÚZIS ČR.